Maksu- ja toimitusehdot
 

Maksuehdot:
https://www.checkout.fi/ehdot-ja-sopimukset/maksuehdot

Toimitusehdot:
Kuluttajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu kuluttajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja kuluttajalle on ilmoitettu peruttamisoikeuden puuttumisesta.

Rahankeräyslupa | Poliisihallitus on myöntänyt rahankeräysluvan Maaseutuammattiin ry:lle (y-tunnut 2432495-8). Lupa on voimassa 11.05.2020 lähtien ja kattaa koko Suomen Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Päätöksen numero RA/2020/535. Keräyksen toimeenpanoaika on jatkuva. 

Tuotot käytetään nuorten opintoretkien kustannusten kattamiseen. Opintoretkillä käydään maatiloilla, metsätyömailla, jatkojalostavissa yrityksissä sekä muissa maaseutuyrityksissä ja alan oppilaitoksissa. Maaseutuammattiin ry tarjoaa Pohjois-Savossa yläkouluille ja lukioille opintoretkien kuljetukset ja ohjelman. Lahjoitetut varat käytetään opintoretkien kulujen kattamiseen seuraavan toimintavuoden aikana.

Lisätietoa ja neuvonta ongelmatilanteissa
Noora Ratilainen, noora.ratilainen@maaseutuammattiin.fi