Sonkajärven yhtenäiskoulu

Oivalluksia, tuloksia ja johtopäätöksiä hankkeesta

  • Biotalouspajoja toteutettiin hankkeen aikana 5 kertaa hieman eri teemoilla. Pajapäivien ideana oli, että oppilaat työskentelevät yhden koulupäivän ajan valitsemassaan pajassa, jossa he tutustuvat pajojen teeman avulla biotalouteen. Pajoissa tutustuttiin biotalouden laajaan kenttään kolmen eri pääteeman kautta. Teemoja olivat yrittäjyys, elämyksellisyys ja tutkimuksellisuus. 
  • Hankkeen aikana järjestettyjen monipuolisten pajojen myötä monien oppilaiden käsitys biotaloudesta, erityisesti sen laajuudesta, parantui. 
  • Opettajat saivat ideoita siihen, kuinka biotalous on mahdollista ottaa mukaan oman oppiaineen opetukseen. He myös havaitsivat, että biotalous on usein mukana huomaamattakin monien oppiaineiden aiheissa.
  • Hankkeen aikana oppiaineet, joita erityisesti hyödynnettiin pajoissa, olivat biologia, maantieto, käsityöt (kovat- ja pehmeät materiaalit), kotitalous, kuvaamataito, kemia, musiikki, liikunta ja äidinkieli.
  • Lisäksi hankkeessa järjestettiin opintoretkiä Ponsselle, Metsäkartanolle, Jyrkänkosken ruukille, Savon ammattiopiston Toivalan kampukselle, Ylä-Savon ammattiopistolle Peltoniemelle ja Kuopion erämessuille. 

Kuvia hankkeen varrelta

Biotalouspajat - timantti

Kukin hankkeen pilottikoulu valitsi omasta hanketoimenpiteistä parhaan käytännön "timantin", johon pääset tutustumaan alla olevalla videolla. 

Lisätietoja: Veikka Jokela, veikka.jokela(at)sonkajarvi.fi