Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet tälle sivulle kausityöhön liittyviä kysymyksiä

Kuinka voin hyödyntää kotimaassa olevien työttömien, opiskelijoiden ja lomautettujen työpanosta? 

Ulkomailta tulee vain osa tarvittavasta työvoimasta, myös kotimaista työvoimaa tullaan tarvitsemaan paljon. 

Hallitus selvittää ja valmistelee myös kotimaassa olevan työvoiman saatavuuteen tähtääviä toimia. 

Erilaiset rekrytointialustat avustavat työntekijöiden ja työnantajien kohtaamisessa, maatilojen sekä metsätalouden kausityönantajat ja työntekijät voivat hyödyntää esimerkiksi sivustoa töitäsuomesta.fi tai te-palvelut.fi.  

Luonnonvara-alan opiskelijat voivat kerryttää opintopisteitä tekemällä kausitöitä, lisätietoja Maa- ja metsätalousministeriön ja työvoima- ja elinkeinoministeriön tiedotteesta.

Pääseekö työntekijät Venäjältä Suomeen? 

9 000 henkilön kiintiö ei ole maakohtainen. Venäjän osalta pääsyä rajoittaa tällä hetkellä se, että maahantuloon vaadittavien viisumien käsittely on toistaiseksi keskeytetty.  

Voiko kausityöntekijä tulla Suomeen EU-alueelta? 

Työmatkaliikenne sallitaan 14.5.2020 alkaen Schengenin sisärajoilla ilman vaatimusta työn välttämättömyydestä. Tämä tarkoittaa sitä, että EU-maiden kansalaiset voivat tulla Suomeen kausityöhön. Maahan tulo edellyttää kuitenkin 14 vuorokauden mittaista omaehtoista karanteenia.  

Pääseekö työntekijät Ukrainasta Suomeen? 

Lopullisen luvan maasta poistumiselle antaa aina lähettäjämaa. Esimerkiksi Ukrainan hallitus on 4.5.2020 julkaistussa tiedotteessaan ilmoittanut sallivansa kansalaistensa lähdön kausityöhön ulkomaille. Ukrainan hallitus kuitenkin edellyttää tiettyjen reunaehtojen täyttymistä. Muiden maiden osalta tulee seurata kyseisen maan viranomaisten tiedotusta. 

Ukrainan kohdalla lähtijöillä (kausityöntekijöillä) tulee olla 

 • riittävän pitkä eli vähintään 3 kuukauden työsopimus, 
 • riittävä palkka, 
 • sairausvakuutus/terveydenhuolto kunnossa, 
 • hyvät työskentelyolosuhteet sekä 
 • aiempaa kokemusta ulkomailla työskentelystä. 

Maa- ja metsätalousministeriön arvion mukaan Ukrainan hallituksen asettamat ehdot täyttyvät, kun 

 • noudatetaan olemassa olevia työehtosopimuksia, 
 • työntekijä on ollut aiemmin Suomessa töissä ja 
 • työskentelyjakso on pituudeltaan vähintään 3 kuukautta.  

Mistä löytyy Välttämätön maahantulo -työnantajalomake? 

Tässä linkki lomakkeeseen.

Mitä kirjoitan Välttämätön maahantulo -työnantajalomakkeeseen?  

Perustelu maahantulon välttämättömyydestä on aina tilakohtainen. Perusteluun voi mainita, että kasvintuotannon välttämättömiä töitä ei voi siirtää myöhäisempään ajankohtaan.  Töiden oikea-aikainen ajoittaminen vaikuttaa kuluvan satokauden lisäksi tuleviin vuosiin. Työntekijä tulee päästää maahan, jotta työt saadaan tehtyä oikeaan aikaan.  

Mitä dokumentteja työntekijöillä tulee olla, että pääsee Ukrainasta Suomeen? 

 • Voimassa oleva passi 
 • Kausityöviisumi, -oleskelulupa tai kausityötodistus (kts. edellinen ja seuraava kysymys) 
 • Työnantajan perustelulomake välttämättömän maahantulosta 

Työntekijäni ei ole vielä saanut kausityötodistusta. Voiko hän tulla siitä huolimatta maahan? 

Viisumivapaan maan kansalaisen (esim. Ukrainan biometrinen passi) maahantulo voi tapahtua kausityötodistuksella/ kausityöoleskeluluvalla tai myös viisumivapaasti karanteenia varten ennen myönnetyn kausityötodistuksen/ kausityöoleskeluluvan voimassaolon alkua. 

Viisumivelvollisen maan kansalainen voi saapua maahan vasta, kun kausityöviisumi tai -oleskelulupa on voimassa. Ilman viisumia tai oleskelulupaa henkilö ei pääse maahan. 

Velvoite työntekijän 14 vuorokauden karanteeninomaisten olosuhteiden järjestämisestä säilyy ei-EU-maan kansalaisten osalta MMM ohjeiden mukaisina. Ohje alkutuotannon kausityöntekijöiden karanteenissa oloa varten

Pääseekö työntekijä tulemaan Suomeen maateitse? 

Tällä hetkellä kolmansien maiden kansalaisten tulo Suomeen esimerkiksi Baltian kautta ei onnistu.  

Missä aikataulussa kausityölupia käsitellään? 

Maahanmuuttovirasto jatkaa vireillä olevien lupahakemusten käsittelyä. Hakemuksia käsitellään alkuperäiseen hakemukseen merkityn työjakson alkamisajan mukaisessa järjestyksessä. Työjakson alun aikaistaminen jälkikäteen ei vaikuta käsittelyjärjestykseen tai nopeuta asian käsittelyä. Tarpeettomia yhteydenottoja hakemusten käsittelystä pyydetään välttämään, koska vastaaminen hidastaa käsittelyaikataulua. 

Missä teen karanteenin omavalvonta ilmoituksen?  

Tee karanteenin omavalvonnasta ilmoitus osoitteessa Töitäsuomesta.fi. Jokaisella ulkomaisia kausityöntekijöitä työllistävällä työnantajalla on syytä olla valvoja eli kontaktihenkilö, johon sekä karanteenissa olevat että viranomaiset voivat tarvittaessa olla yhteydessä. 

Ulkomaisen työntekijän saapumisesta on syytä ilmoittaa kunnan terveysviranomaisille. THL:n suosituksen mukaan kunnan johtavan lääkärin tai hänen valtuuttamansa henkilön kanssa on myös syytä varautumistoimenpiteenä käydä läpi, miten kunnassa hoidetaan virustartunnan saaneiden kausityössä olevien henkilöiden hoitotoimenpiteet. 

Mitä karanteenin kaltaiset olosuhteet käytännössä tarkoittaa? 

Edellytyksenä kausityöhön saapumiselle ulkomailta Suomeen on kahden viikon karanteeni. Karanteenilla tarkoitetaan terveen henkilön liikkumisvapauden rajoittamista. Karanteenilla estetään tartuntoja mahdolliselta oireettomalta tartunnan kantajalta muihin henkilöihin. 

 • Karanteenissa olevan henkilön on vältettävä lähikontaktia kaikkiin muihin henkilöihin. Jos työntekijä saapuu Suomeen matkustaen yhdessä toisen samalle tilalle tulevan henkilön kanssa, voivat nämä henkilöt majoittua yhteisiin tiloihin. 
 • Karanteeniaikana työntekijä voi mennä ulos ja tehdä työtä tilalla, jos työ voidaan järjestää täysin erilleen muista henkilöistä. Esimerkiksi erillinen kasvihuone, pelto tai metsä tai vastaava.  
 • On huolehdittava vähintään 10 metrin työskentelyetäisyyksistä ja siitä, ettei kulkureitit risteä tai kohtaamisia tule esim. työvälineitä siirrellessä. 

Ihmiskontakti karanteenin ulkopuolisiin on ehdottomasti kielletty. Mikäli tilalle tulee myöhemmin uusia työntekijöitä, he ovat oma kahden viikon karanteeniryhmänsä. Kaupassa karanteenin aikana ei voi käydä, vaan ostokset on välitettävä karanteeniin turvallisesti. Myös karanteenin jälkeen kaupassa käyntiä on vältettävä mahdollisuuksien mukaan. 

Miten toimin, jos olen tehnyt työsopimuksen ulkomailta tulevan työntekijän kanssa, joka ei poikkeustilanteen vuoksi pääsekään Suomeen, ja tarvitsen työntekijää kiireellisesti? 

Korvaavan työntekijän kanssa voi tehdä määräaikaisen työsopimuksen ehdollisena siten, että sopimukseen kirjataan irtisanomisehto lyhyellä irtisanomisajalla. Jos ulkomailta tuleva pääseekin saapumaan työhön, on korvaavan työntekijän kanssa tehty sopimus mahdollista irtisanoa. 

Voinko palkata korvaavaa työvoimaa Suomesta tehtävään, johon minulla on jo työsopimus ulkomaalaisen työntekijän kanssa? 

Jos koronavirustilanteessa kausityöntekijät eivät pääse saapumaan Suomeen, ei työntekijän tärkein velvollisuus eli työntekovelvollisuus voi edes alkaa. 

Voinko ilmoittaa avoimesta työtehtävästä kausityössä, vaikka olen solminut työsopimuksen ulkomaalaisen työntekijän kanssa? 

Työantaja voi ilmoittaa avoimista tehtävistä kausityössä. Työvoiman tarve edellyttää tätä. Ulkomaisen työvoiman saanti on vaikeutunut koronavirustilanteessa, kun myös rajat on suljettu. Lisäksi kahden viikon karanteeni on huomioitava niissä tapauksissa, joissa maahan pääsy onnistuu. Jos kyseessä on hyvin myöhään syksyllä tehtävä työ, tilanne voi olla toinen. 

Millaista tukea voin saada TE-toimistosta?

TE-toimisto julkaisee avoimet työpaikat sivuillaan. TE-hallinto myös kampanjoi aktiivisesti lähestyen eri työnhakijaryhmiä maatalouden kausityön kansallisilla talkoilla. Keskeisiä kohderyhmiä ovat Suomessa työluvilla jo olevat, joiden on mahdollista siirtyä poikkeusoloissa toisiin tehtäviin, nuoret suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat, lukiolaiset, turvapaikanhakijat, joilla on työnteko-oikeus, kotoutumiskoulutuksista valmistumassa olevat, sekä kaikki työtä hakevat ja yli kolmeksi kuukaudeksi lomautetut. 

TE-palvelut auttavat työnantajia myös koulutuksellisin ratkaisuin saamaan osaavaa työvoimaa. TE- palvelut toteuttavat ammatillista koulutusta, joka suunnitellaan yhdessä työnantajan kanssa räätälöidysti, hyvin lyhyinkin koulutusratkaisuin. Lisätietoja antavat alueen TE-toimisto ja ELY-keskus. 

Keneen voin olla yhteydessä työntekijöiden löytämiseksi? 

Ota yhteyttä oman alueesi TE-toimistoon. TE-toimistot auttavat löytämään alueesi muut toimijat, joiden kautta voit myös löytää työntekijöitä. 

Töitä Suomesta -sivustolle on kerätty keskeistä aineistoa kyseessä olevia aloja ajatellen. 

Lisäksi Työvoimaa tiloille -hankkeesta saat apua muun muassa rekrytointi-ilmoitusten tekoon ja avoimien työpaikkojen markkinointiin. Yhteystiedot löydät täältä.

Voinko saada apua työntekijöiden löytämiseksi alan oppilaitoksilta? 

Maatilayrittäjät saavat tarvittaessa apua ja lomituspalveluja opiskelijoilta, mikäli korona vaikeuttaa toimintaa tavalla tai toisella. Alan ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut ja yliopisto mahdollistavat maatiloilla työskentelyn sisällyttämistä opintoihin. Opiskelijoille järjestely tuo mahdollisuuden jatkaa opintoja poikkeustilanteessa. Vastavalmistuneet saavat mahdollisuuden työllistyä alalla. Töitäsuomesta.fi -palvelun kautta on mahdollista ilmoittautua avun antajaksi ja saada lisätyövoimaa paitsi maatiloille myös hevostiloille ja metsä-, puutarha- ja viheralalle. Lisätyövoimaa tarjotaan kahdella tasolla: osana opintoja tehtävää työtä tai rahakorvausta vastaan.  

Tältä sivulta löydät oman alueesi luonnonvara-alan ammattikorkeakoulujen ja ammattiopistojen yhteystiedot.

Pitääkö minun työnantajana kertoa esimerkiksi opiskelijoille kuinka paljon he voivat tienata ilman että menettävät tukia? 

Ei tarvitse, henkilön itse on otettava asioista selvää. Tietoa opintotuen ja ansioiden suuruudesta löytyy tästä

Voiko raskaana oleva työskennellä kitku-, istutus- tai marjanpoimintatyössä? 

Ei suositella 

Voiko ulkomailta tullut kausityöntekijä vaihtaa työpaikkaa kesän aikana?

Ammattialaa tai työnantajaa voi tilapäisesti vaihtaa ilman jatkoluvan hakemista, jos oleskelet Suomessa 9.4.2020 voimassa olleella työntekoon perustuvalla oleskeluluvalla, opiskelijan oleskeluluvalla, kausityöoleskeluluvalla, kausityötodistuksella tai kausityöviisumilla. Oleskelulupasi täytyy olla voimassa myös sen ajan, kun teet töitä toisessa tehtävässä. Jos olet kausityöluvalla, niin ajallinen rajoitus luvan voimassaolosta 9.4, ei koske sinua.

Työtehtävän on oltava huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta kriittisellä alalla. Jos sinut on esimerkiksi lomautettu koronatilanteen takia, voit tehdä 31.10.2020 asti töitä tietyillä aloilla.

Jos nykyinen oleskelulupasi on päättymässä, hae jatkolupaa ennen kuin edellinen päättyy.

Sinun ei tarvitse ilmoittaa työnantajan tai alan vaihtamisesta Maahanmuuttovirastolle, jos teet töitä enintään 31.10.2020 asti aloilla, jotka on määritelty huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden kannalta välttämättömiksi. Sinulla pitää olla oleskelulupasi työnteon tai opiskelun perusteella tai kausityötodistus tai kausityöviisumi, joka on ollut voimassa 9.4.2020.

Lisätietoja: https://migri.fi/ukk-koronavirus