Maalle hommiin - töitä tarjolla

02.04.2013

Viikko sitten Eija Tenhunen ja Kari Loponen avasivat Maalle hommiin! -seminaarin pilottikoulun videoterveisin ja karjankutsuhuudoin. Näistä hankkeiden hyvistä käytännöistä ponnistaa nykyinen Maaseutuammattiin yhdistyksemme.

Piispa Jari Jolkkonen jatkoi hiljaisen viikon ehtoollisteemalla. Maaseudun suruja voivat olla esimerkiksi ankarat luonnonolot, monenlaiset perheiden kokemat paineet ja niin sanotun aivopääoman vienti pois maaseudulta. Toisalta iloja ovat muun muassa luonnon läheisyys ja hiljaisuuden tarjoaminen, tuttuus naapuruston kesken, nyky-ajan ihmisten vahva koulutus ja monipuolinen maataloustuotanto. Voimavaroina maaseudulla ovat myös metsät ja osaavat kädet sekä harrastukset ja ystävät.

Juha Vidgren, Ponsse Oyj:n hallituksen puheenjohtaja, kertoi kuinka tärkeää on antaa hyvä ensivaikutelma mahdolliselle työnantajalle: katse silmiin ja kädenpuristus, josta tuntee työnteon. Niin opiskelussa kuin työssäkin tärkeää on tehdä vähän kerrallaan hyvin, jolloin saadaan hyvä pohja myöhemmälle. Arvoista rehellisyys on kaiken tekemisen, yhteistyön ja sosiaalisuuden perusta. Vidgren muistutti myös kuinka tinkimättömyydellä eli tehdään just eikä melkein - pidetään roti - on hyvä ponnistaa tulevaan ja myös kansainvälisyyteen.

Maalle hommiin! -seminaarissa kuultiin myös nuorten agrologiopiskelijoiden (AMK) Anna Heikkisen ja Anni Heiskasen näkemyksiä. He ovat selvittäneet ja koonneet opinnäytetyöhönsä muun muassa maaseudun ammatteihin kuuluvia työturvallisuusohjeita sekä tarjolla olevia kesätyö- ja harjoittelupaikkoja.

MTK:n koulutusjohtaja Susanna Tauriainen peilasi nuorille tehtyjen tutkimusten valossa heidän käsitystään työstä, työelämästä ja opiskelun merkityksestä. Nuoret haluavat olla tekemässä ja vaikuttamassa omiin asioihinsa. Tähän myös koulutuksen on mukauduttava, jotta opiskelijoiden aktiivisuus voi kantaa parempiin oppimistuloksiin. Virtuaalikylä on oiva oppimisympäristö ympäristö- ja luonnonvara-alalla.

Kuvia Maalle hommiin! seminaaripäivästä.

Uutiset