Opinnäytetyö: Oppilaat toivovat lisää maatiloilla toteutettavia oppitunteja

18.05.2015

Agrologiksi keväällä valmistuva Miia Kanninen teki opinnäytetyönsä aiheesta "Oppiminen maaseutuympäristössä". Opinnäytetyön aineisto oli kerätty Maaseutu opettaa -hankkeessa vuonna 2011. Tutkimukseen osallistui 54 oppilasta Leppävirralta ja Kuopiosta. Yläkoulun 7-luokkien kotitalousryhmäläiset opiskelivat maidon reittiä joko pelkästään luokassa tai sekä luokassa että maatilalla.

Oppilaat kokivat positiivisena maaseudun oppimisympäristönä. Tulosten perusteella oppilaat olivat tyytyväisiä oppimaansa asiaan ja kokivat oppineensa paljon uutta maatilavierailun aikana. Lähes 60 prosenttia oppilaista toivoi lisää tämänkaltaisia oppitunteja maatiloilla.

Opinnäytetyössä tarkasteltu Maidon reitti -opetusohjelma ja monta hyvää käytäntöä hyödyntää maaseutua opetuksessa löytyy Maaseutu opettaa - usko tai älä! -vihkosesta.

Uutiset