Yli 12 000 osallistujaa viiden toimintavuoden aikana!

02.02.2017

Maaseutuammattiin ry täytti 5 vuotta 2.1.2017. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää uusien yrittäjien ja osaavien ammattilaisten saatavuutta maa- ja metsätalouteen sekä lisätä alan tunnettavuutta ja verkostoitumista. Maaseutuammattiin ry kokoaa maakunnan metsä- ja maatalouden yritykset, yhdistykset, oppilaitokset ja muut toimijat alan yhteiseen tiedotustoimintaan. Tavoitteena on mahdollistaa peruskoululaisille, lukiolaisille ja opettajille entistä paremmat mahdollisuudet tutustua alan käytännön töihin ja ammatteihin sekä jakaa ajankohtaista tietoa metsä- ja maataloudesta. 


Viiden toimintavuoden aikana olemme tavoittaneet yli 12 000 yläkoululaista, lukiolaista ja opettajaa. Vuonna 2016 koulukohtaisissa tapahtumissa osallistujia oli yli 2 700. Näistä 2 000 tutustui maatalouteen (28 tapahtumaa), 2 500 metsätalouteen (30 tapahtumaa), 1 550 puutarha-alaan (16 tapahtumaa) ja 350 matkailualaan (7 tapahtumaa). Lisäksi olemme vuosittain mukana isommissa tapahtumissa, kuten Elonkorjuujuhlassa Kuopion torilla. Viimeisimmäksi toteutimme MaaseutuGaalan 25.1. yhteistyössä Kuopion kaupungin kanssa.
 

Uutiset